Beograd-Mladenovac

Beograd-Mladenovac

Niže razvijena eUprava

Predstavlja procenat razvijenosti eUprave u određenoj JLS odnosno ukupni rezultat koji je ostvaren na LEI istraživanju.

Infrastruktura
45%
Ljudski resursi i kompetencije
32%
Zastupljenost i kvalitet usluga
26%
Uključivanje građana
30%
Napredni pokazatelji

Beograd-Mladenovac

Niže razvijena eUprava