Šta merimo

Indeks će meriti stepen digitalizacije 10 najčešćih postupaka kroz koje prolaze građani i privreda u lokalnim samoupravama, ali i određene opšte pokazatelje poput ljudskih kapaciteta, opreme ili infrastrukture. Napredak lokalnih samouprava pratiće se kroz dve komponente:

• Preduslovi za eUpravu koji prati:
1) Infrastrukturu (infrastrukturna opremljenost JLS za pružanje elektronskih usluga, tehnička opremljenost službenika, potpunost, ažurnost i efikasnost vođenja registara, strateški i finansijski okvir za razvoj eUprave),
2) Ljudske resurse i kompetencije (obučenost službenika, njihovog broja, kao i osposobljenosti građana da koriste eUsluge);

• Indeks elektronskih usluga koji prati:
1) Zastupljenost i kvalitet usluga (dostupnost, sofisticiranost, efikasnost, informaciona bezbednost, inovativnost i proaktivnost JLS u razvoju softverskih rešenja),
2) Način uključivanja građana (javnost i dostupnost podataka za građane, proaktivno informisanje građana i mehanizmi za praćenje zadovoljstva građana i merenja korisničkog iskustva).

Pored istraživanja lokalnih samouprava, za izradu indeksa koriste se i podaci RATEL-a, Kancelarije za IT i eUpravu, Republičkog geodetskog zavoda kao i Republičkog zavoda za statistiku. Razvijena je i metodologija kontrole podataka koje lokalne samouprave dostavljaju koja podrazumeva dostavljanje dokaza (poput izvoda iz evidencija, kopija dokumentacije i sl.), pretragu sajtova lokalnih samouprava, kao i mystery shopper metodu. Rezultati merenja indeksa prikazuju se na sajtu www.lei.rs u obliku interaktivnih mapa gde se kroz boje može upoređivati stepen napretka u razvoju eUprave.

lokalni-indeks-euprave.png