Šta merimo

Šta merimo

LEI (Local eGovernment Index – lokalni indeks eUprave) predstavlja novi mehanizam merenja stepena digitalizovanosti i razvoja eUprave u opštinama i gradovima u Srbiji sagledavajući 10 najčešćih postupaka kroz koje prolaze građani i privreda u lokalnim samoupravama, kao i određene opšte pokazatelje poput ljudskih kapaciteta, opreme i infrastrukture. Napredak lokalnih samouprava pratiće se kroz četiri komponente:

1) Infrastrukturu (infrastrukturna opremljenost JLS za pružanje elektronskih usluga, tehnička opremljenost službenika, potpunost, ažurnost i efikasnost vođenja registara, strateški i finansijski okvir za razvoj eUprave),
2) Ljudske resurse i kompetencije (obučenost službenika, njihovog broja, kao i osposobljenosti građana da koriste eUsluge);
3) Zastupljenost i kvalitet usluga (dostupnost, sofisticiranost, efikasnost, informaciona bezbednost, inovativnost i proaktivnost JLS u razvoju softverskih rešenja),
4) Način uključivanja građana (javnost i dostupnost podataka za građane, proaktivno informisanje građana i mehanizmi za praćenje zadovoljstva građana i merenja korisničkog iskustva).

Pored istraživanja lokalnih samouprava, za izradu indeksa koriste se i podaci RATEL-a, Kancelarije za IT i eUpravu, Republičkog geodetskog zavoda kao i Republičkog zavoda za statistiku. Razvijena je i metodologija kontrole podataka koje lokalne samouprave dostavljaju koja podrazumeva dostavljanje dokaza (poput izvoda iz evidencija, kopija dokumentacije i sl.), pretragu sajtova lokalnih samouprava, kao i mystery shopper metodu.

 

INDEKS.png