Šta znamo do sada

Istraživanje stavova građana, privrede i lokalnih samouprava o eUslagama 2021.

Sveobuhvatno istraživanje stavova građana, privrede i lokalnih samouprava, koje je sprovela agencija IPSOS za potrebe Uspostavljanja indeksa eUprave (LEI) za jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji, projekta koji realizuje NALED uz finansijsku podršku Evropske Unije, pokazalo je sledeće rezultate:

Građani
- Najveće zadovoljstvo građani su iskazali za eUsluge u vezi sa pandemijom, elektronskim plaćanjem i elektronskom dostavom.
- Polovina građana zna koje eUsluge su im dostupne, a njih osam od deset je zadovoljno eUslugama.
- Šest od deset građana smatra da je procedure lakše završiti preko interneta.
- Šest od deset građana nema nalog na Portalu eUprava.
- Sedam od deset građana ne koristi eUsluge.


Privreda
- Najveće zadovoljstvo eUslugama, privrednici su iskazali za usluge Poreske uprave, Agencije za privredne registre, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Narodne banke Srbije, kao i korišćenje elektronskog sandučeta za dostavljanje akata na Portalu eUprava.
- Sedam od deset kompanija zna koje su im eUsluge dostupne, a osam od deset kompanija je zadovoljno eUslugama.
- Šest od deset privrednika smatra da je usluge lakše obaviti preko interneta.
- Svaka druga kompanija obavlja administrativne usluge preko interneta.
- 65% privrednika se složilo da je potrebno unaprediti preglednost portala i sajtova institucija.


Lokalne samouprave
- Većina načelnika opštinskih i gradskih uprava pozitivno ocenjuje opšte stanje digitalizovanosti u Srbiji i smatra da je ostvaren vidljiv napredak. Istakli su:
- Razvoj elektronske uprave u Srbiji sprovodi se planski i sistematski, ali je potrebno posebnu pažnju posvetiti određenim, posebno malim opštinama.
- Nedovoljna informisanost građana predstavlja najveću prepreku eUpravi.
- Lokalnim samoupravama je potrebna pomoć u pribavljanju neophodnih licenci za obezbeđivanje bezbednosti softvera, kao i sa obnavljanjem opreme.