Beograd-Obrenovac

Beograd-Obrenovac

Srednje razvijena eUprava

Predstavlja procenat razvijenosti eUprave u određenoj JLS odnosno ukupni rezultat koji je ostvaren na LEI istraživanju.

Infrastruktura
56%
Ljudski resursi i kompetencije
52%
Zastupljenost i kvalitet usluga
20%
Uključivanje građana
50%
Napredni pokazatelji

Beograd-Obrenovac

Srednje razvijena eUprava