Gadžin Han

Gadžin Han

Niže razvijena eUprava

Predstavlja procenat razvijenosti eUprave u određenoj JLS odnosno ukupni rezultat koji je ostvaren na LEI istraživanju.

Infrastruktura
58%
Ljudski resursi i kompetencije
32%
Zastupljenost i kvalitet usluga
25%
Uključivanje građana
35%
Napredni pokazatelji

Gadžin Han

Niže razvijena eUprava