Petrovac na Mlavi

Petrovac na Mlavi

Niže razvijena eUprava

Predstavlja procenat razvijenosti eUprave u određenoj JLS odnosno ukupni rezultat koji je ostvaren na LEI istraživanju.

Infrastruktura
53%
Ljudski resursi i kompetencije
32%
Zastupljenost i kvalitet usluga
18%
Uključivanje građana
33%
Napredni pokazatelji

Petrovac na Mlavi

Niže razvijena eUprava